EN

Kronoloji

2014

Bir sürdürülebilirlik yapısı olarak OSTİM Teknopark kurulması ve Üniversite başvurusu yapılması

2013

OSTİM Stratejik Planlama çalışmaları (büyümeyle ortaya çıkan daha etkili yönetim modeli getirme ihtiyacından)

2010

Kümelerde Derinlemesine Analizi ile Küme Yönetişim Modelinin kurulması ve sonraki yıllarda ilave üç Kümenin (Kauçuk Teknolojileri, Anadolu Raylı Sistemler ve Ulaşım-ARUS, Haberleşme Teknolojileri-HTK) kurulması

2009

Gazi-OSTİM Meslek Yüksek Okulu kurulması, yüksek öğretim alanına girilmesi

2007-2008

Bölgesel ve Sektörel Kalkınma için ilk grup öncü Kümelerin (İnşaat Makinaları-İŞİM, Savunma ve Havacılık-OSSA, Enerji, Medikal) Kurulması – Dernekler ve STK’ların faaliyete geçmesi

2007

OSTİM Rekabetçilik Analizi ve Kümelenme Oluşumu

2006

OSTİM-ODTÜ Teknokent kurulması

2004

Tek Çatı Projesi-Yerleşimi kapsamında Sanayiye Hizmet Veren Temsilciliklerinin kurulmaya ve bir araya gelmeye başlanması (ASO-ATO,SGK,İŞKUR,KOSGEB vb.)

2000

Bölgesel ve Sektörel Kalkınma İçin İştirakler Kurulmaya Başlanması (ODEM, Ostim yatırım, Ostim gayrimenkul, OSTİM Endüstriyel vb.) - İSG Merkezi ve İstihdam Ofisi gibi ilave ofislerin devreye girmesi

1997

OSB Statüsünün kazanılması ve işlevsel kurum ve ara yüzlerin oluşması ile bölge belediyeciliği işlevlerinin hızlanması - Kamu Kurumlarına yer gösterilmesiyle Kamu Kurumlarının unsurlarının bölgede oluşma süreci (Vergi Dairesi, Emniyet, İtfaiye vb.)

1993

OSTİM Vakfı kurulması ve üst yapısal işlevlerin (eğitim, proje, pazarlama, dış ticaret, Ar-Ge, danışmanlık, teknoloji geliştirme, METEM) geliştirilmesi ve firmaların gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik iştiraklerin hazırlıkları

1992

OSTİM Üstyapısı Oluşması ve Yeni OSTİM- Yeni vizyon ve kurumsal dönüşümün başlaması

1990

OSTİM Spor + OSTİM Radyo + Ostim Medya + OSTİM kökenli Derneklerin kurulması

1987

OSTİM Çıraklık Eğitim Öğretim Vakfının kurulması

1970

Yapılaşmanın tamamlanması ve Sanayi Sitelerinin hayata geçmesi

1967

Küçük sermayeler ve büyük idealler ile OSTİM Yapı Kooperatifinin kurulması – Sanayi Kentinin oluşması - Sanayicinin işini kolaylaştıracak ilk Kurumların tesisi