EN

Vakıf Başkanımız

Bir Üretim Ekosistemi 
OSTİM Sizin Fabrikanız 

Kuruluşundan bu yana dayanışma ve iş birliği ruhuyla hep birlikte üreten OSTİM, sadece fiziki bir sanayi bölgesini değil rekabetçi bir milli sanayi ve teknoloji için çalışma ve başarma azmini ifade eder.
Ülkemizin kalbi Başkent Ankara’nın ilk sanayi bölgesi olarak kamu, üniversite, teknopark, araştırma merkezleri, ulusal ve uluslararası ana sanayi, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer sektörlere yakınlığının avantajını yaşayan OSTİM, kurduğu iş birliği ağlarını kurumsallaştırıyor ve sürdürülebilir hale getiriyor.
Yaşam ve üretim biçimlerimiz hızla dönüşürken dünyanın neresinde olduğumuzdan çok, neyi nasıl yaptığımızın önem taşıdığı günümüzde OSTİM, bölge üreticilerimiz ve ülkemiz için ekonomik değer üreten bir ekosistemi oluşturuyor. Çünkü OSTİM’li firmalar sadece bölgemizin sahip olduğu üretim/hizmet altyapısı ve imkanlardan değil bu iş birliği kültürü ve ekosistemin sağladığı değer ve avantajlarla çeşitli üretim desteklerine kolayca ulaşıyor. Bu ekosistem yenilikçi, iş birliğine açık ve rekabetçi işletmelerin yaşayabilmesi için verimli bir zemin oluşturuyor.

Siz de işletmeniz için;
•    Kaliteli, hızlı ve düşük maliyetli alt yapı hizmeti,
•    Güçlü bir makine parkı ve yetenekli insan gücüne sahip birçok sektör ve iş kolunda faaliyet gösteren işletmeler,
•    Yetenekli, tecrübeli çözüm ortakları ve uzmanlaşmış tedarikçiler,
•    Eğitim, danışmanlık, Ar-Ge, pazarlama, ihracat, tanıtım, insan kaynakları alanlarında uzman desteği,
•    Sektörünüzle ilgili gelişmiş küme, iş birliği ağları, ulusal ve uluslararası projeler,
•    Üniversite-sanayi iş birliği, yenilikçilik, girişimcilik, yatırım ve finansman ekosistemi içinde yer almak isterseniz

OSTİM’e gelin. 
Çünkü OSTİM sizin fabrikanız.
Bu fabrika, 50 yıldan fazladır bölgesi, ülkesi ve tüm insanlık için, hep birlikte üretmeye devam ediyor.