EN

Ostim Teknopark; yeni ürün, hizmet ve süreç geliştirmesi ve ticarileştirilmesi için; yalın, yatay, şeffaf ve çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı ile firma ve girişimcilere ihtiyaç duyduğu hizmet, üstyapı ve altyapıları sağlamak, sanayi üniversite iş birliğini geliştirmek, iş planlarını kültive etmek ve finansal destek hizmeti sağlamak amacıyla OSTİM Vakfı tarafından  7 üniversite ve OSTİM Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi ortaklığında 2014 yılında kurulmuştur.

Vizyonumuz; Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek olan teknolojik ürünlerin, sanayi-üniversite iş birliğiyle ulusal ve uluslararası üretim ve ticarileştirme kültürünün bütünleştiği, yerli, yenilikçi üretim hedefine hizmet eden bir mükemmeliyet ve cazibe merkezi olmaktır. 

Toplam …….28.989 alanda ; 

 • 535 Ar-Ge  kabulü,  180 Aktif Firma 
 • 63 Kuluçka ve 13 Akademisyen Firma 
 • 237 Aktif Ar-Ge Projesi 
 • 228 Tamamlanmış Ar-Ge projesi 
 • 288 Ürün çıktısı 
 • Yaklaşık 1207 Ar-Ge personeli 
 • 17 KOSGEB ve 33 TÜBİTAK olmak üzere toplam 68  destekli Ar-Ge Projesi 
 • 10 Fikri Sinai ve Mülkiyet Hakkı Başvurusu 
 • 5 milyon $ ihracat 
 • 778 milyon TL Ar-Ge gideri 
 • 8.7 milyon TL Ar-Ge Geliri 
 • 243 milyon TL faydalanılan vergi muafiyeti
   

OSTİM TEKNOPARK TGB YÖNETİCİ A.Ş.

Adres: Ostim OSB Mahallesi, Cevat Dündar Caddesi. Turuncu Bina, Kat:1, No: 1/1. Yenimahalle/Ankara

Telefon:  0312 386 37 07

Faks: 0312 386 37 06

Web Site: https://www.ostimteknopark.com.tr