EN

Dünya Seni Bekliyor

OSTİM Teknik Üniversitesi,üçüncü ve dördüncü nesil bir üniversite olarak modern sanayi ve ticaretin merkezinde; teknoloji, yenilikçilik ve girişimcilik merkezli yapısıyla yetenek ve yetkinliği eğitim ve öğretimin merkezine alan, disiplinler arası ve disiplinler ötesi bilgi üreten bir eğitim modeli üzerinden oluşturduğu teorik ve pratik uygulamaların mükemmel karışımı akademik felsefesiyle, en iyi eğitim ve öğretim uygulamalarını sunan, dünya standartlarında tematik, yeni ve gelecek nesil bir sanayi üniversitesi olmak amacıyla OSTİM Vakfı tarafından 2017 yılında kurulmuştur. 

Vizyonumuz ; OSTİM Teknik Üniversitesi, "sanayinin üniversitesi" olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Sanayinin üniversitesi konsepti; iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir işbirliği içinde, özellikle tasarım ve en son imalat sistemleri ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere eğitim verdiği alanlarda, öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim, araştırma ve uygulama altyapısı ve imkânı sunan, rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci, kültürel farkındalığı yüksek ve insani değerleri özümsemiş, kişisel gelişimini tamamlamış ve özgüven sahibi mezunlar yetiştiren, ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin arttırılmasında etkin rol oynayan, özgün proje ve çözümler üreterek bölge ve ülke kalkınması için sorumluluk alan, üniversiteyi ifade etmektedir.

Ostim Teknik Üniversitesi

Adres: OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM, 06374 Ankara

Telefon: 0312 386 10 92

Faks: 0312 354 39 93

Web Site: https://www.ostimteknik.edu.tr

E-Posta: info@ostimteknik.edu.tr