Eğitim

Eğitim

Dinamik, üretken, kalkınmaya katkı sağlayacak yeni nesillerin yetişmesi için Ostim Vakfı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Proje ve İnovasyon

Proje ve İnovasyon

OSTİM Vakfı tarafından hazırlanan, uygulanan ve sürdürülebilirliği sağlanarak bölge işletmeleri için yeni açılımları taşıyan projelerimiz.

Bölgesel ve Ulusal Kalkınma

Bölgesel ve Ulusal Kalkınma

Ostim Vakfı bünyesindeki bütçeler doğrultusunda yaşamın her alanına etki edecek kalkınma projelerini desteklemeye devam ediyoruz.

Yerli ve Milli Üretim

Yerli ve Milli Üretim

Bir gelecekten çok öte, ülkesine ve milletine hizmet hedefinde, kalkınma hamlesini destekleyici projelerimiz.

Ostim Teknik Üniversitesi

Ostim Vakfı, "Bölgemiz ve ülkemizin endüstriyel kalkınması amacıyla faaliyet gösteren vakfımız; günümüz ve geleceğin gelişen istek ve ihtiyaçları doğrultusunda başta eğitim, istihdam, araştırma-geliştirme olmak üzere yenilikçilik, teknoloji transferi, girişimcilik, sektörel ve bölgesel kalkınma modelleri gibi faaliyetlerinin bilimsel kurumsal bir yapı içinde yürütülmesinin daha rekabetçi ve sürdürülebilir olacağı düşüncesi ile, vakfımızın maddi ve manevi birikim ve değerleriyle buluşturularak ülkemizin bilim ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasında etkin ve özgün bir kurum oluşturmak hedefiyle OSTİM Teknik Üniversitesini kurma kararı almıştır "

Vakıf İştirakleri

OSTİM Vakfı tarafından bölgemizde yer alan işletmelere verilmekte olan hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını temin etmek amacı ile iştiraki olarak farklı konularda çalışmalar yürütmek üzere çeşitli tüzel kişilikler oluşturulmuştur. Bunlardan başlıcaları OSTİM Yatırım A.Ş., OSTİM Teknopark, OSTİM Proje A.Ş. ve Ortadoğu Fuarcılık A.Ş. dir. Farklı konu ve alanlarda OSTİM'li işletmelere yönelik hizmet ağının sürekli iyileşen ve genişleyen yapısı ile çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir.

İdealist, Girişimci Nesiller...

Ostim Teknik Üniversitesi yeni nesillere ışık olacak bir eğitim anlayışıyla yola çıkıyor. Daha iyi bir nesil için...

İşbirliği Yapılan Ostim Kuruluşları

OSTİM Vakfı hizmet çeşitliliğini ve firmaların bu hizmetlerden yararlanma imkanlarını maksimum düzeyde gerçekleştirmek adına bölgesinde yer alan / faaliyet gösteren ve kurulumundan organizasyonel faaliyetlerine kadar bir çok konuda destek verdiği ve ayrılmaz bir parçası olarak bütünleştiği kurum / kuruluşlar ile işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede ortak hizmet bilinci ile işletmelerin kapasite ve verimliliklerinin arttırılmasına yönelik Kümelenmeler gibi çok sayıda proje bazlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

İşbirlikleri

Vakfımız tarafından bölgemiz işletmelerine fayda sağlamak amacıyla gerek kendi imkanlarımız ve gerekse çeşitli kurum/kuruluşlar tarafından sağlanan fon/hibeler ile gerçekleştirilen proje bazlı çalışmalarımızda çok sayıda Kurum / Kuruluş / STK ile işbirliği yapılmıştır. OSTİM Vakfı bu doğrultuda önümüzdeki süreçlerde de bölgemiz yararına gerçekleştirilebilecek her türlü bölgesel, ulusal ya da uluslar arası işbirliklerine hazır bir organizasyondur.

Bölgesel

Bölgesel çapta iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar.

Detaylı Bilgi

Ulusal

Ulusal çapta iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar.

Detaylı Bilgi

Uluslararası

Uluslarası çapta iş birliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar.

Detaylı Bilgi