Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi

Kuruluş Yılı: 2007 / Üye Sayısı: 62+ / Toplam Personel Sayısı: 1200+ / Mühendis Sayısı: 300+ / Yabancı Dil Bilen Sayısı: 300+

Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, rekabet analizi sonucunda belirlenen destekleyici sektörlerle gelecek dönemde Ostim’in rekabet edebilirliğini arttıracak dört kümeden birisi olarak 2008 yılından itibaren faaliyetlerine başlamıştır.2011 Aralık ayından itibaren tüzel kişilik dernek olmuştur.
Sektörün mevcut durumundan yola çıkarak, Ostim Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaların yapısını incelediğimizde farklı profillerde firmalar karşımıza çıkıyor. Birincisi doğrudan enerji sektöründe üretim yapan firmalar, ilgili ve destekleyici sektörlerde üretim yaparken sektörün katma değerindeki artış ve yasal düzenlemelerdeki gelişmeler doğrultusunda yatırımlarını enerji sektörüne de yönlendiren firmalar ve sektörü takip etmek üzere bulunan firmalardan oluşmaktadır.

Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi 60 üye firma, işbirliğinde olunan 11 üniversite,9 kamu kurumu ve 10 sivil toplum kuruluşu ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Vizyonumuz; Ostim’i enerji teknolojilerinin üretim merkezi haline getirmek

Misyonumuz; Ostimli yerli üreticilerin yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektöründe üretim yetenekleri ve ulusal/ uluslararası rekabet gücü ve pazar paylarını arttırmak amacıyla sektörün tüm paydaşları arasında iş ve güç birliğini artıran kolaylaştırıcı ve yönlendirici bir platform oluşturmaktır.

Bu misyon çerçevesinde stratejilerimiz;
- Sektör ve sektörün içerdiği fırsatlar/yenilikler/gelişmeler konusunda firmaların farkındalığını artırmak;
- Sektörle ilgili yatırım ve işbirliklerini artırmak;
- Üniversite-sanayi işbirliklerini (bilgi aktarımı) artırmak ;
- Bilginin ürüne dönüştürülmesine dair tüm süreçleri hızlandırıcı çalışmalarla ticarileştirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerini artırmak
- Sektörün gelişimi ile ilgili mevzuat ve yasaların düzenlenmesine destek oluşturmak ve yeni öneriler getirmek

Küme olarak odaklandığımız alanlar;
- Güneş enerjisi uygulamalarının yerlileştirilmesi
- Rüzgâr türbini tasarımı/üretimi
- Hes kurulumu/ rehabilitasyonu
- Enerji Verimliliği uygulamaları
- Santral Rehabilitasyonu
- Enerji Temalı Tematik Teknokent entegrali EKOPARK kurulumu
- Yeşil bina uygulamalarının artırılması ve üreticiler için örnek uygulamalar geliştirilmesi ve
- Uluslar arası işbirliklerinin arttırılması, fuar katılımları, AB Proje partnerlikleri vb. çalışmalardır.

www.ostimenerjik.com