Hayata Dair Kitapları

Ostim Gazetesi

OSTİM'in üretim gücünün ve çeşitliliğinin iç ve dış ekonomi dünyasına açılması, ürün ve hizmetlerinin Türkiye’ye tanıtılması, yerli ve milli üretim bilincinin artırılması, makro ve mikro ekonomik gelişmelerin reel sektöre etkilerinin paylaşılması amacıyla aylık olarak yayınlanmaktadır.