Usta Öğreticilerin Yeterliliklerinin Arttırılması Projesi

Usta Öğreticilerin Yeterliliklerinin Arttırılması Projesi

Başlangıç-Bitiş Tarihi: Eylül 2014 - Ağustos 2015

  • Bölgede usta öğreticilik farkındalığını yaratmak,
  • OSTİM OSB’de faaliyet gösteren farklı sektör ve işkolundaki firmalara ulaşılarak, usta öğretici olmaya aday ustaları tespit etmek
  • Ustaların usta öğretici kurslarına katılımlarını ve sertifika almalarını sağlamak,
  • Usta öğreticilerin meslek alanlarını tespit ederek bu alanlarda bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri işletmeler arası bir ağ oluşturmak,
  • OSTİM Vakfı bünyesinde oluşturulacak uzaktan mesleki eğitim alt yapısı üzerinden belirlenecek 5 sektörde ve 15 meslek dalında uzaktan mesleki eğitim vererek mesleki-teknik eğitimin kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak

amacı ile gerçekleştirilmiştir.

Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcılar: 

- KOBİ sahibi ve/veya çalışanları (Ustalar / Usta Öğreticiler),
- 5 sektör ve 15 meslek dalında uzaktan mesleki eğitim müfredatı ve materyalleri oluşturacak alan uzmanı/usta öğretici/öğretmen/teknik çalışanlar,
-  MTE Kurumları, eğitim-istihdamla ilgi özel ve kamu kurum ve kuruluşları

Destekleyen Kurum: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bütçesi: 246.922,83 Euro

Proje Sonuçları:

  • Usta öğretici sayısının ve yeterliliklerinin / yetkinliklerinin arttırılması doğrultusunda seminer ve eğitim programları gerçekleştirildi.
  • İşletmelerin stajyer, beceri eğitimi öğrencisi ya da çırak-kalfa kabul etme oranlarının arttırılması doğrultusunda OSTİM OSB’de faaliyet gösteren farklı sektör ve işkolundaki firmalara ulaşılarak, usta öğretici olmaya aday ustalar araştırılarak projeye dahil olmaları sağlandı
  • Uzaktan Mesleki Teknik Eğitim altyapısı kurularak ihtiyaç tespit edilen 5 sektör ve 15 meslek dalında uzaktan mesleki eğitim programları hazırlandı ve uygulandı.
  • Okul-işletme-sosyal taraf işbirliği arttırılarak ilgili meslek alanlarında işbirliği ağı oluşturulmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.
  • OSTİM Vakfı bünyesinde oluşturulacak uzaktan mesleki eğitim alt yapısı üzerinden vererek mesleki-teknik eğitimin kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak amacı ile gerçekleştirilmektedir.