OSTİM Teknik Üniversitesi

OSTİM Teknik Üniversitesi

Cevat Dündar ve bir grup müteşebbisin çabalarıyla kurulan ve 50. yılını doldurmaya hazırlanan OSTİM, güçlü üretim yeteneğiyle Türk sanayisine olan katkılarını bilim ve teknoloji yetkinliğini artırarak sürdürmeyi hedefliyor. OSTİM Vakfı tarafından bir süredir çalışmaları devam ettirilen ve titiz bir hazırlık sürecinde tasarlanan üniversite projesinde sevindiren haber geldi.

1967’den bu yana Türkiye’ye sanayici ve girişimci kazandıran OSTİM, yükseköğretime yeni bir soluk katacak!

Cevat Dündar ve bir grup müteşebbisin çabalarıyla kurulan ve 50. yılını doldurmaya hazırlanan OSTİM, güçlü üretim yeteneğiyle Türk sanayisine olan katkılarını bilim ve teknoloji yetkinliğini artırarak sürdürmeyi hedefliyor. OSTİM Vakfı tarafından bir süredir çalışmaları devam ettirilen ve titiz bir hazırlık sürecinde tasarlanan üniversite projesinde sevindiren haber geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) aşamaları başarıyla tamamlanan, Kanun görüşmeleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda tüm üyelerin ittifakla onay verdiği OSTİM Teknik Üniversitesi, TBMM’de kabul edilen; Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda yer aldı.

TBMM’de kabul edilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Danışma Vakfı’nca (OSTİM Vakfı) Ankara'da OSTİM Teknik Üniversitesi kurulacak.

Kuruluş Amacı

OSTİM Vakfı, üniversitenin kuruluş amacını şöyle tanımlıyor: “Bölgemiz ve ülkemizin endüstriyel kalkınması amacıyla faaliyet gösteren Vakfımız; günümüz ve geleceğin gelişen istek ve ihtiyaçları doğrultusunda başta eğitim, istihdam, araştırma-geliştirme olmak üzere yenilikçilik, teknoloji transferi, girişimcilik, sektörel ve bölgesel kalkınma modelleri gibi faaliyetlerinin bilimsel kurumsal bir yapı içinde yürütülmesinin daha rekabetçi ve sürdürülebilir olacağı düşüncesi ile Vakfımızın maddi ve manevi birikim ve değerleriyle buluşturularak ülkemizin bilim ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasında etkin ve özgün bir kurum oluşturmak hedefiyle OSTİM Teknik Üniversitesi’ni kurma kararı almıştır.

Özgün proje ve çözümler üretecek

İş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir işbirliği içinde kurulacak olan OSTİM Teknik Üniversitesi’nin hedefleri şunlar: Özellikle ileri imalat sistem ve teknolojileri alanında, öğrencilerine uluslararası yeterlilikte üst düzey eğitim, araştırma ve uygulama altyapı ve imkanı sunan, rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, milli ve insani değerleri özümsemiş, tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci, üstün nitelikli bireyler yetiştiren, ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin artırılmasında etkin rol oynayan, özgün proje ve çözümler üreterek ülke ve bölge kalkınması için çalışan bir üniversite olmak.

Başarı dereceleri yüksek veya özel yetenekli öğrencileri alması beklenen üniversitenin burs kontenjan ve imkanlarının da geniş olması planlanıyor.

OSTİM’in kurulduğu günden bu yana iş dünyası ile oluşturduğu yakın işbirliği ve çözüm ortaklıklarının; azami uygulamalı eğitim alacak olan öğrencilerine istihdam konusunda yüksek avantaj sağlaması hedefleniyor.

Yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yerli ve milli ihtiyaçların tasarlanması ve üretimine yönelik alanlara yönlendirileceği, üniversitenin bu tür özgün proje ve çözümlerde sadece akademik değil sürükleyici ve katılımcı bir rol üstleneceği; özellikle araştırma merkezlerinin sanayinin geliştirilmesi çalışmalarında aktif çalışacağı ve mesleki, teknik ve sürekli eğitim merkezleri ile özellikle iş dünyasının her kademesinin üniversitenin bir parçası olması için azami gayretin gösterileceği belirtiliyor.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin; OSTİM Vakfı ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin önceki çalışmalarıyla kurmuş olduğu OSTİM Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, OSTİM Teknopark, OSTİM Teknoloji, OSTİM İstihdam Ofisi gibi yapıların birikimiyle de desteklenerek güçlü bir başlangıç yapması bekleniyor.

Akademik birimler

İlk 5 yıl için; 3 Fakülte, 1 Meslek Yüksek Okulu, 2 Enstitü ile öğretim yapması planlanan üniversitede önlisans eğitimi 6 dönem olacak (3 dönem okulda, 3 dönemi işletmede uygulamalı eğitim). Lisans öğrencilerini ise hazırlık hariç 8 dönem oluşan bir süreç bekliyor. Bunun 6. dönemi de işletmede uygulamalı eğitim.

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
• İşletme Bölümü

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
• Makine Mühendisliği Bölümü
• Endüstri Mühendisliği Bölümü
• Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
• Mimarlık Bölümü
• Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

 MESLEK YÜKSEK OKULU
• Makine
• Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
• Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
• Elektronik Teknolojisi
• Mekatronik

ENSTİTÜLER
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Öncelikleri ve ilkeleri

* Öğrenci odaklılık * Nitelikli akademik kadro
* Mezuniyet öncesi pratik tecrübe (Firmada Uygulamalı Eğitim, Sanayinin sorunlarına yönelik son sınıf projeleri)
* Kalite düzeyi yüksek bir lisans eğitiminin yanında sanayinin teknik personel ihtiyacını karşılayacak bir ön lisans eğitimi
* Gelişmiş uygulamalı eğitim teknolojileri (Güçlü laboratuvar ve atölye altyapısı, laboratuvarda eğitim)
* Etkin burs sistemi: Nitelikli öğrenci
* Güçlü yabancı dil
* Uluslararası Akreditasyon (Bologna, ABET, MÜDEK), Kamu ve iş dünyası ile proje odaklı etkin işbirliği
* Girişimcilik kültürü

Usta Öğreticilik Kursları

Usta Öğreticilik Kursları

OSTİM Vakfı'nın, KOBİ çalışanlarının mesleki yeterliliklerinin artırılması ve edinilen bilgi ve tecrübelerin yeni nesil çalışanlarla etkin bir şekilde paylaşılmasını hedefleyen “Usta Öğreticilerin Yeterlilikleri Artırılması Projesi” kapsamında Usta Öğreticilik Kursları düzenleniyor…

Haberleşme Teknolojilerinde Yerli ve Milli Hedef

Haberleşme Teknolojilerinde Yerli ve Milli Hedef

OSTİM OSB Konferans Salonu’nda gerçekleşen; sektörel gelişmelerin değerlendirildiği, Küme tanıtımı ve hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda, yerli ve milli markalar ile üretime yönelik önemli mesajlar verildi. Yerli ve milli haberleşme teknolojileri takımı kuruyoruz

Ostim Teknopark Firma Kabullerine Başlayacak

Ostim Teknopark Firma Kabullerine Başlayacak

Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, OSTİM Teknoloji A.Ş., OSTİM Vakfı, OSTİM Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi ve...