OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA)

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA)

Kuruluş Yılı: 2007 / Firma Sayısı: 137+ / Çalışan Sayısı: 6000+ / Mühendis Sayısı: 500+ / Yabancı Dil Bilen Sayısı: 400+

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin bölgedeki ana sektörler için yaptırdığı rekabet analizi sonucunda, yüksek rekabet gücü ile ön plana çıkan, savunma ve havacılık sektörlerinde mal ya da hizmet üreten KOBİ’lerin bir araya gelerek oluşturdukları ortak hareket sayesinde, 1 Temmuz 2008 tarihinde kurulmuştur.

Küme üyesi KOBİ’lerimizin cirosunun önemli bir bölümü, savunma sanayinden gelen gelirlerle oluşmaktadır ya da Aselsan, Havelsan,TAI, TEI,Roketsan, FNSS, Boeing, Sikorsky vb. ana sanayi firmalarının onaylı alt tedarikçisi olarak kümede yerlerini almaktadırlar.. Kuruluşundan bu yana istikrarla büyüyen ve gelişen kümemiz, her geçen gün yurtiçinde ve yurtdışında da yeni başarılara imza atmaktadır.

Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi olarak hedeflerimiz:

- Ordumuzun ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını artırmak,

- Savunma sanayi KOBİ’lerini ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilir hale getirmek,

- Artan işbirlikleri ve gelişen yetenekler ile tercih edilen alt tedarikçiler haline gelmek,

- Nihai ürünlerle uluslararası pazarlara açılmak,

- Sektörel ihtisaslaşma ile bölgesel rekabet avantajı oluşturmak,

- Akademik çalışmalarla ve üniversitelerle çalışarak KOBİ’lere teknoloji transferi yapmak,

- Yetenekleri gelişen alt tedarikçilerle yabancı rakiplere karşı rekabet avantajı oluşturmaktır.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ankara Sanayi Odası, SASAD, OSTİM, KOSGEB, TTGV, ,TÜBİTAK, ODEM, Metutech ve THK Üniversitesi gibi destekleyici kuruluşları ile her geçen gün daha da güçlenen OSSA, Savunma Sanayinin yerlileştirilmesine yönelik çalışmaları desteklemek ve Türk Savunma Sanayinin uluslararası pazardaki rekabet gücünü arttırmak adına üyesi olan 108 nitelikli KOBİ ve 2600'den fazla personel kapasitesi ile var gücüyle faaliyetlerine devam etmektedir.