Ostim Organize Sanayi

Ostim Organize Sanayi

17 ana sektörde 5 bin işletme, 50 bin çalışanıyla Bir Sanayi Kenti…

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı küçük ve orta ölçekli sanayi üretim alanlarından biri olan Ostim’de, Makine İmalat, Metal İşleme, Elektrik-Elektronik, İş Makineleri, İmalat Ekipmanları, Otomotiv, Plastik-Kauçuk, Tıbbi Araç Gereçler ana başlıklarında üretim yapılmaktadır.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin en büyük özelliklerinden olan “üretimde esnekliği” geniş makine parkının avantajlarıyla birleştiren Ostim’de, binlerce ürün üretilmektedir. Ostim sahip olduğu zengin üretim yeteneği ile çevresindeki diğer sanayicilerin üretim süreçlerini de desteklemektedir.

Kaliteli üretim ve kurumsallaşmaya yönelik tüm destek birimlerine sahip olan Ostim, çağdaş üretim teknolojisini yakalamış dev bir fabrikadır. Bu fabrika küçük ve orta ölçekli işletmelerin evrensel bir laboratuarı niteliğini taşırken, Türkiye’nin en önemli istihdam alanlarından biri olmayı da başarmıştır.

Ostim üyelerinin rekabetçi yapılarını güçlendirerek destek birimlerinin avantajını da sunmaktadır. Bu bölgesel avantajlar işletmelerin üretim, tanıtım, ihracat, teknolojik yenilik, bilgi ve bilişim ile kurumsallaşma, finansman gibi alanlardaki niteliklerini yükseltmektedir.

Bu modelin başarısı için sanayici ve işadamları ile sivil toplum örgütlerinin de iştirak ettiği Ar-Ge, yatırım ve inşaat, tanıtım, dış ticaret, danışmanlık ve yayıncılık alanlarında oluşturulmuş kurumlar ve sistemler KOBİ’lere hem güncel, hem de kalıcı çözümler üretmektedir.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi , kamunun sanayi sektörlerine ve KOBİ’lere yönelik destekleyici birçok projesinde ‘pilot uygulama’ alanı olarak tercih edilirken, gelişmekte olan ülkelere de bölgesel kalkınma modeli olarak önerilmektedir.

1997’de kurulan OSB, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği çerçevesinde yasa ile kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. OSB, genel kurulca atanan bir bölge müdürü ile Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.

Kuruluşundan bu yana, bir sanayi kentini yönetme konusundaki tecrübelerini, OSB ünvanı ile sürdüren Ostim’i yenileme anlayışıyla pekiştiren kuruluşun temel hizmetleri şunlardır;

• Elektrik ve doğalgaz
• İmar-iskân ve altyapı
• Fuar-organizasyon
• Çevre düzenleme ve denetim
• Güvenlik hizmetleri
• Küşat işlemleri
• İnsan kaynakları
• Müşteri Memnuniyeti
• Bilgi ve İletişim
• Basın ve halkla ilişkiler
• Eğitim
• İşçi Sağlığı ve İş güvenliği takip hizmetleri

OSB, tüm bu hizmetlerin yanı sıra kamu ve özel kurumlarla işbirliği içinde geliştirdiği projeleriyle üyelerinin rekabet yarışına çok yönlü ve düzenli olarak destek vermektedir. Ostim Ayen Enerji Santrali, Ostim-ODTÜ Teknopark, ODAGEM, ODAM, Eğitim Koordinasyon, Telekom Merkezi gibi projeler çeşitli çözüm ortaklarıyla geliştirdiği başarılı örneklerdir.