OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi

Ostim’de faaliyet gösteren sektörlerin uluslar arası rekabetçilik düzeyinin araştırılması başlığıyla 2007 yılında tamamlanan “Ostim Rekabetçilik Analizi”nin en önemli sonuçlarından birisi de ülkemiz açısından stratejik öneme sahip medikal cihaz pazarının Ostim’de kuruluşundan bu yana gelişmiş olan medikal sanayisi için bir rekabet fırsatı içermesiydi. Bu bilinçten hareketle Sağlık sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını artırmak ve medikal sanayi KOBİlerini uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmek amacıyla Medikal Sanayi Kümelenme çalışmaları başlamıştır.

Medikal Sanayi Kümelenmesi olarak hedeflerimiz;
• Üreticilerimizi artan yetenek ve işbirlikleri sayesinde tercih edilir bir marka haline getirmek,
• Üniversitelerin sahip olduğu teknik bilgiyi, ticarileşmesi için sanayiye aktarmak,
• Sektörel ihtisaslaşma ile bölgesel rekabet avantajı oluşturmaktır.

Rekabetçi özelliklerimiz;
• Ankara ve özellikle Ostim, medikal sektöründe önemli sayıda firma ve üretim hacmine sahiptir.
• Ostim’de sektörü destekleyecek üretim çeşitliliği ve işkolları mevcuttur.
• Ankara, sağlık sektörü alıcıları açısından önemli bir merkezdir.
• Ostim, karar verme mekanizmalarına yakındır.
• Ankara, sektörün yenilikçiliğini destekleme gücüne sahip önemli üniversitelere sahiptir.
• Sağlık sektöründe güçlü bir merkez olmak Ankara’nın yerel kalkınması içinde önemli bir rekabet fırsatıdır.
• Medikal sanayi ile yapısal anlamda büyük benzerlikler gösteren ve bir çok yenilikçi ürünün geliştirilmesinde etkin rolü olan Savunma sanayi de Ostim’de mevcut olup, medikal sanayini destekleyici niteliktedir.
• Ankara, Büyük boyutlarda sağlık harcamaları yapan özellikle Ortadoğu, Arap ve Afrika ülkeleri bağlantıları açısından önemli bir merkezdir.

 

www.medikalkume.com