Ostim Danışmanlık Merkezi Projesi (ODAM)

Ostim Danışmanlık Merkezi Projesi (ODAM)

Başlangıç-Bitiş Tarihi: Ocak 2005-Ocak 2006

Hedef Grupları ve Nihai Faydalanıcıları: OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

Destekleyen Kurum: MFİB, İş-Kur

Bütçesi: 182,556 €

Proje Sonuçları:

 • 103 KOBİ’ye danışmanlık hizmeti verilmiştir.
 • KOBİ’lere ihtiyaç tespit edilen aşağıdaki beş farklı başlık altında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir;
  - Yönetim (Kurumsallaşma, Şirket Yeniden Yapılandırma, Marka Danışmanlığı, Verimlilik, İş Modeli Tasarlanması, Insan Kaynakları Danışmanlığı vb. konularda)
  - Teknoloji (Ar-Ge Süreçlerinin İzlenmesi, Ar-Ge Finansmanı, Teknoloji Transferi, Bilgi teknolojileri danışmanlığı vb. konularda)
  - Kalite (ISO, CE, Kalite Yönetimi, diğer standartlar vb. konularda)
  - Dış ticaret (Dış Ticaret Mevzuatı, Pazar araştırmaları, e-ticaret, Dış ticaret finansmanı, dış ticaret işlemleri, nakliye, sigorta, gümrük vb. konularda)
  - Mali (Finansman Yönetimi, Bütçeleme, Muhasebe, Nakit Planlaması, Risk Yönetimi, Vergi, Fizibilite, Finansal Kararlar vb. konularda) hizmeti sunulmuştur.