Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi Ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) Projesi

Milli Rüzgar Enerji Sistemleri Geliştirilmesi Ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) Projesi

Başlangıç-Bitiş Tarihi: Mart2018

  • 10 yıllık dönemde Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından planlanan 20 GW ve 20 yıllık dönemde de toplam 40 GW rüzgar enerjisi kapasitesi kurulumu için (1 MW kapasite 1 milyon USD) yurt dışına çıkacak toplam 40 Milyar USD kaynağın %25’ini yerli türbin teknolojisi ile üretip 20 yıllık dönemde 15 milyar USD ulusal kaynağın yurt dışına çıkmasını önlemek,
  • Ülkemizde rüzgâr türbini alt sistemlerinin üretim ve test altyapısını geliştirmek, sanayici ve işçilerimize iş olanakları sağlamak, 120 bin kişiye doğrudan ve 250 bin kişiye dolaylı istihdam oluşturmak,
  • Ulusal içerikli enerji Ar-Ge konularına sanayimizin daha fazla ilgisini çekmek ve rüzgâr türbini teknolojisinin yerlileştirilmesini sağlamak,
  • Uluslararası enerji pazarında yarışabilecek enerji teknolojileri geliştirmek, uluslararası enerji yatırımlarında öncü rol almak,
  • Rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik teknolojileri geliştirmek,
  • Bu alanda işgücünün de yetiştirilmesiyle, yerli üretimin canlandırılması ve benzer pazarlara ihracat potansiyelini değerlendirmek,
  • Rüzgâr santralleri için; kule, kanat, generatör ve ilgili güç elektroniği sistemlerini geliştirmek,
  • Uzun dönemde dünyada rüzgâr türbini tasarımı, üretimi ve satışta ilk 5’e girmek, Türkiye’de kurulu kapasitenin en az %15’i rüzgârdan edilmesini sağlamaktır.

Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcılar:
Yenilenebilir Enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Enerji Sektörü,
İlgili kurum / kuruluşlar

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK