KOBİ’ler İçin Sürdürülebilir İş Birliği Ağı Projesi

KOBİ’ler İçin Sürdürülebilir İş Birliği Ağı Projesi

Başlangıç-Bitiş Tarihi: Aralık 2008 – Aralık 2010

Hedef Grupları ve Nihai Faydalanıcıları: OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan İş ve İnşaat Makineleri Kümesi Üye İşletmeler

Destekleyen Kurum: Ulusal Ajans

Bütçesi: 234.000 €

Proje Sonuçları:
Her KOBİ’nin üstün olduğu alanda uzmanlaşması, firmalar arası işbirliği ve iletişimi sağlamak ve bilgi ağları oluşturmak için yeni yolların geliştirilmesi doğrultusunda İspanya’dan yenilik transferi gerçekleştirilmesi doğrultusunda iş birliği yapılmıştır.

KOBİ’LERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜMELENDİRİLMESİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA PROJESİ

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Aralık 2008 – Aralık 2010

Konusu ve Kapsamı: AB Leonardo Da Vinci Programı Yenilik Transferi Kapsamında Ostim İş ve inşaat Makineleri Kümesi (İŞİM) Kobilerin Sürdürülebilir Kümelendirilmesi için Stratejik Planlama Projesi (KOBİ Küme)

Hedef Grupları ve Nihai Faydalanıcıları: OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan İş ve İnşaat Makineleri Kümesi Üye İşletmeler

Destekleyen Kurum: Ulusal Ajans

Bütçesi: 200.000 €

Proje Sonuçları:
KOBİ’leri, genelde strateji üretmek, özelde ise diğer firmalarla işbirliği sağlamak konusunda eğiterek KOBİ’lere rekabet gücü kazandırmak ve var olan rekabet güçlerini korumak konusunda İrlanda’dan yenilik transferi gerçekleştirilmesi konusunda işbirliği yapılmıştır.