Katma Değeri Yüksek Ürünlerin KOBİ’ler Tarafından Üretilmesi İçin Operasyonel Sanal Fabrika Sisteminin Geliştirilmesi

Katma Değeri Yüksek Ürünlerin KOBİ’ler Tarafından Üretilmesi İçin Operasyonel Sanal Fabrika Sisteminin Geliştirilmesi

Başlangıç-Bitiş Tarihi: 01.10.2012-01.04.2015

  • Etkin bir şekilde potansiyel müşteriye ulaşıp onun isteklerine karşılık verebilecek potansiyel KOBİ’leri bir araya getirerek istenilen ürünü daha düşük fiyata ve daha yüksek bir kaliteyle müşteriye sunulması,
  • Müşteriden gelen taleplerin paket olarak KOBİ’ler tarafından alınabilmesi ve KOBİ’lerin ürünün tasarımından kurulumuna kadar tüm işlemlerini bu yapı içerisinde kolaboratif bir şekilde yapabilmesine imkan sağlanması,
  • Üye müşterilerin sistemi kullanarak istedikleri değişiklikleri ürünün tasarımı üzerinde uygulayabilmesi, KOBİ’lerin eşzamanlı olarak bu değişiklikleri görebilmesi ve uygulama yapabilmesi,
  • KOBİ’lere ek yatırım ve sahiplenme, teknolojik, personel vb. maliyetleri getirmeden onların bu uygulamalar ve servislerden yararlanmalarının sağlanması,
  • KOBİ’ler ile araştırma merkezlerini bir araya getirerek, yüksek katma değerli ileri teknolojiye sahip ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcılar: OSTİM KOBİ’leri ve ana yükleniciler / müşteriler

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK

Proje Bütçesi: 353.827,75 TL

Proje Sonuçları: 

Önerilen Sanal Fabrika Yönetim Sistemi çerçevesinde çok etmenli sistemler (Multi Agent Systems-MAS) esasında geliştirilmiştir. Değişik yetenekleri ve özellikleri olan etmenler sanal fabrikanın farklı iş fonksiyonlarını yerine getireceklerdir. Bu sistemin mevcut ve yaygın üretim sistemler ile (Örn. Üretim Yönetim Sistemleri(MRP)) daha kolay bir şekilde bütünleştirilmesi için Ontotloji temelli sistem alan modeli ortaya konulmuştur.
Sanal Fabrika yapısı bir merkezi sistem üzerinde kurularak (Bu projede OSTİM Teknoloji A.Ş. bu merkez rolünü üstlenecektir) hizmetleri ve uygulamaları Sanal Fabrikanın üyelerine servis olarak yazılım modeli esasında (SaaS) sunacaktır.
Projenin bir diğer önemli parçası kolaboratif tasarım altyapısını geliştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için Dassault Systems tarafından geliştirilmiş olan CATIA V6 programı uygulanmıştır. Bu programın seçilmesinin en önemli nedeni internet tabanlı oluşu sayesinde sanal fabrika çerçevesinde faaliyet gösteren firmalar ve müşteriler arasında kolaboratif tasarım ortamının oluşturulmasını mümkün kılmasıdır.