Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.

1967 yılında, Ostim’de bir sanayi bölgesi geliştirmek amacıyla kurulan Ostim Kooperatifi, geçtiğimiz süreçte arazi temininden başlamak üzere sanayi bölgesi tasarımı ve kurulumu konusunda zengin bir birikime sahip olmuştur. Ostim Sanayi Bölgesinin altyapı ve üstyapı yatırımlarını tamamlayan Ostim Kooperatifi, 2000 üyesini sadece gayrimenkul sahibi yapmakla kalmamış, üyelerini sanayiyle, ticaretle ve yatırımcılıkla da buluşturmuş; üyelerinin hakkı olan gayrimenkuller dağıtıldıktan sonra kalan gayrimenkuller aktife konularak Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. kurulmuştur. 2000 ortaklı, SPK’ya tabi Şirketimizin payları 2012 yılı mayıs ayından itibaren yeni kurulan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Serbest İşlemler Platformu’nun ilk şirketi olarak işlem görmeye başlamış; 2013 yılı Haziran ayından itibaren de Borsa İstanbul A.Ş.’nin İkinci Ulusal Pazarında işlem görmeye başlamıştır.

 

Adres: 100. Yıl Bulvarı OFİM İş Merkezi No: 99/21 Kat: 5 Ostim / ANKARA
Telefon: 0312 385 34 09
Fax: 0312 385 24 19
Web Site: www.ostimyatirim.com.tr

E-Posta: info@ostimyatirim.com.tr


 

Ostim Proje ve Teknoloji Gelişim Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Ostim Proje ve Teknoloji Gelişim Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 11.09.2014 tarihinde yapılan genel kurul doğrultusunda OSTİM Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. ve OMEDYA A.Ş. arasında gerçekleştirilen birleşme-tadil işleminin ardından daha güçlü bir yapıya bürünerek faaliyetlerini Ostim Proje ve Teknoloji Gelişim Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olarak sürdürmektedir.

Adres: 100. Yıl Bulvarı OFİM İş Merkezi No: 99/12 Kat: 9 Ostim / ANKARA
Telefon: 0312 386 01 22
Fax: 0312 354 39 93
Web Site: www.ostimprojegelisim.com
E-Posta: info@ostimprojegelisim.com


 

Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Ankara'nın en merkezi Teknopark'ı olan Ar-Ge, yazılım, tasarım ve İnovasyon aktivitelerinin de odak noktası olmayı hedefleyen Ostim Teknopark 7 üniversite ortağı; Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin sağlayacağı akademik birikim ile Ar-Ge firmaları arasındaki sinerjiyi desteklemeyi, geliştirmeyi ve doğru kanallara yönlendirmeyi hedeflemektedir.

Aynı zamanda 7033 Sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulması TBMM tarafından kabul edilen OSTİM Teknik Üniversitesi, bölgeye çok büyük bir değer daha kazandıracaktır. OSTİM Teknik Üniversitesi’nin bölgeye getireceği dinamizm, Ostim Teknopark ve ortak üniversiteler arasında kurulacak olan teknoloji geliştirme ağını daha da güçlendirecektir.

Adres: Ostim OSB Mahallesi, Cevat Dündar Caddesi. Turuncu Bina, Kat:1, No: 1/1. Yenimahalle/Ankara
Telefon: 0312 386 37 07
Fax: 0312 386 37 06
Web Site: www.ostimteknopark.com.tr

E-Posta: info@ostimteknopark.com.tr


 

ODTÜ-OSTİM Teknokent

 2006 yılında Ostim Organize Sanayi Bölgesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle faaliyete geçen Ostim Teknokent, Ar-Ge’ye dayalı üretim yapan veya yapmak isteyen firmalara çağdaş altyapı ve üst yapı olanaklarıyla ürün geliştirme, yeni teknolojileri yakından takip edebilme ve desteklerden yararlanma gibi imkânlar sağlamaktadır. OSTİM TEKNOKENT, ülkemizin uluslararası arenada rekabet gücünü arttıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere sunduğu olanaklarla, üniversite sanayi işbirliği kültürünü ve imkanlarını artırmaktadır.

Adres: Uzay Çağı Cad. 1308. Sk. No: 6 Ostim / ANKARA
Telefon: 0312 354 90 87
Fax: 0312 354 86 62
Web Site: www.odtuteknokent.com.tr
E-Posta: info@odtuteknokent.com.tr


 

Ostim Teknik Üniversitesi

Ostim Vakfı, "Bölgemiz ve ülkemizin endüstriyel kalkınması amacıyla faaliyet gösteren vakfımız; günümüz ve geleceğin gelişen istek ve ihtiyaçları doğrultusunda başta eğitim, istihdam, araştırma-geliştirme olmak üzere yenilikçilik, teknoloji transferi, girişimcilik, sektörel ve bölgesel kalkınma modelleri gibi faaliyetlerinin bilimsel kurumsal bir yapı içinde yürütülmesinin daha rekabetçi ve sürdürülebilir olacağı düşüncesi ile, vakfımızın maddi ve manevi birikim ve değerleriyle buluşturularak ülkemizin bilim ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasında etkin ve özgün bir kurum oluşturmak hedefiyle OSTİM Teknik Üniversitesini kurma kararı almıştır.

Adres: OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM, 06374 Ankara
Telefon: 0312 386 10 92
Fax: 0312 354 39 93
Web Site: www.ostimteknik.edu.tr
E-Posta: info@ostimteknik.edu.tr

 

İnovatif Medya

Ostim Radyo olarak misyonumuz; Ostim bölgesinin adını radyoculuk konusunda duyurmak ve her türlü alanda adını daha ileriye götürebilmek için hizmet etmek;bunun için yerli, sanatsal, kültürel, folklorik değeri yüksek müzik yayını gerçekleştirmek; aynı zamanda kültürel, sanatsal ve sosyal toplumsal etkinliklerde aktif rol oynayarak dinleyicisi ile yanyana duran bir radyo olmaktır.

Adres: 100. Yıl Bulvarı Ofim 8. Kat No:99/5-E Ostim/ANKARA
Telefon: 0 312 386 01 22
Fax: 0 312 354 39 93
Web Site: http://www.ostimradyo.com
E-Posta: info@inovatifmedya.com