İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM)

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM)

Kuruluş Yılı: 2007 / Üye Sayısı: 137+ / Toplam Personel Sayısı: 6000+ / Mühendis Sayısı: 500+ / Mühendis Sayısı: 148 / Yabancı Dil Bilen Sayısı: 400+

İş ve İnşaat Makineleri Kümesi (İŞİM) 17 Mart 2007 tarihinde Çankaya Üniversitesi ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde sektörel bazda kümelenme ve nanoteknolojinin sektörel bazda kurulan kümelere kazandırılması çalışmalarında işbirliği yapılması hedeflenerek başlamıştır.

17 Mart 2007 tarihindeki çalışmaların ilk aşamasında seçilecek pilot sektörün kümelendirme çalışmalarını yürütebilmesi için bir Küme Geliştirme Ekibi oluşturulmuştur. Ekip, bölgesel kalkınmanın esasını teşkil edecek sektörel bazda güçlü küme oluşumu için araştırmalarına başlamıştır. Çankaya Üniversitesi’nin seçkin akademisyenleri tarafından Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY) kullanılarak Ostim Bölgesindeki 6 sektöre yönelik 22 farklı kriterle analizler yapılmıştır. Bu analizler neticesinde Kasım 2007 sonu itibariyle “İş ve İnşaat Makineleri” sektörünün kümelendirme çalışmaları için en uygun sektör olacağı sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, İş ve İnşaat Makineleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların kümelendirilmesi çalışmaları başlamıştır.

Son haliyle 133 üye firmanın bulunduğu İş ve İnşaat Makineleri Kümesi (İŞİM); Hafif İnşaat Makineleri, İş Makineleri ve Yedek Parçaları, Beton Santralleri, Kırma-Eleme Tesisleri, Asfalt Plentleri, Araç Üstü Ekipmanları, Aktarıcı-Konveyör Sistemleri gibi alt sektörlerden oluşmaktadır.

 İŞİM Kümesi’nde pek çok farklı çalışma eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Firmaların rekabet ve inovasyonlarının artırılması amacıyla ortak tedarik, ortak üretim, ortak tanıtım, ortak pazarlama, ortak arge, ortak eğitim ve danışmanlık ile ortak lobi çalışmaları yürütülmektedir. Kuruluşundan itibaren sektör bilgilendirme toplantıları, akademik ve tanıtıcı toplantılar, Çankaya Üniversitesi Son sınıf Öğrenci Bitirme Tezleri Projeleri, devlet kademeleri ile temaslar, AB ve Ulusal Kaynaklı yürütülen projeler, Komatek 2009 ve Komatek 2011 İş ve İnşaat Makineleri Fuarına ortak katılımlar, firma ziyaretleri, eğitim ve tanıtım faaliyetleri gibi çok değişik faaliyetler halen yürütülmektedir.

www.isim.org.tr