Genç Yöneticiler Ve Stratejik Yönetim Projesi

Genç Yöneticiler Ve Stratejik Yönetim Projesi

Başlangıç-Bitiş Tarihi: Aralık 2011-Aralık 2012

Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcılar: Ankara’da yaşayan idari bilimler eğitimi almış, mesleki olarak kendini geliştirmek isteyen, projenin uygulama safhasında işsiz olan gençler

Destekleyen Kurum: Ulusal Ajans

Bütçesi: 115.225,00 €

Proje Sonuçları:

  • 35 kişi Almanya’da (5’i engelli ve 5 kişi refakatçi), 10 kişi Belçika’da ve 6 kişi İngiltere’de olmak üzere toplam 46 kişi 4 hafta süre ile alanlarında yurtdışında eğitim aldı ve staj uygulamaları yaptı.
  • Katılımcılar;
    -Yurt dışındaki ev sahibi kuruluşlarda Stratejik Yönetim ve Planlama eğitimi alarak mesleki alanda kendilerini geliştirme imkanı buldular.
    -Katılımcıların bireysel anlamda gelişimine (yabancı dil, yurt dışı tecrübesi, takım çalışması, vb.) katkı verildi.
    -Katılımcılarda Avrupalılık bilincinin oluşması sağlandı.
    -Katılımcıların mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılmasına katkı sağlandı.