Genç Yöneticiler ve Stratejik Yönetim Projesi

Genç Yöneticiler ve Stratejik Yönetim Projesi

Başlangıç-Bitiş Tarihi: Aralık 2011-Aralık 2012

Konusu ve Kapsamı: LDV Yurtdışı Hareketlilik Programları kapsamında genç girişimcilere / adaylarına Yönetim ve Planlamanın AB boyutunda öğretilmesi ve Türkiye’de uygulanmasının desteklenmesi, doğrultusunda Avrupa’da teknik gezi, eğitim ve uygulama çalışmaları yaptırılması

Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcılar: Ankara’da yaşayan idari bilimler eğitimi almış, mesleki olarak kendini geliştirmek isteyen, projenin uygulama safhasında işsiz olan gençler

Destekleyen Kurum: Ulusal Ajans

Bütçesi: 115.225,00 €

Sonuçları

35 kişi Almanya’da (5’i engelli ve 5 kişi refakatçi),
10 kişi Belçika’da ve
6 kişi İngiltere’de olmak üzere
toplam 46 kişi
4 hafta süre ile alanlarında yurtdışında eğitim aldı ve staj uygulamaları yaptı.
Katılımcılar;

  • Yurt dışındaki ev sahibi kuruluşlarda Stratejik Yönetim ve Planlama eğitimi alarak mesleki alanda kendilerini geliştirme imkanı buldular.
  • Katılımcıların bireysel anlamda gelişimine (yabancı dil, yurt dışı tecrübesi, takım çalışması, vb.) katkı verildi.
  • Katılımcılarda Avrupalılık bilincinin oluşması sağlandı.
  • Katılımcıların mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılmasına katkı sağlandı.