Ecomanındustry: İmalat Endüstrisinde Endüstriyel Ekoloji Ve Eko-Verimliliğin Geliştirilmesi

Ecomanındustry: İmalat Endüstrisinde Endüstriyel Ekoloji Ve Eko-Verimliliğin Geliştirilmesi

Başlangıç-Bitiş Tarihi: 01.04.2013-01.04.2016

Özellikle Avrupa’da Geri Dönüşüm pazarında Temiz Üretim ve Endüstriyel Ortak Yaşam (TÜEOY) aracının uygulaması ile enerji ve malzeme akışını belli bir bölgede optimize ederek, geri dönüşümün artırılması ve üretim sektöründe tüketimin sürdürülebilirlik modelinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
Böylece geri dönüşümün tek bir geri dönüşüm ile sınırlı kalmayarak Endüstriyel Ekolojinin birbirine bağlı bir sistem olarak ekonomik yaklaşımını da oluşturacaktır.
Ayrıca atık bertaraf analizinden, ekosistem görünümlü analize geçiş sağlanacaktır.
Aynı zamanda İsviçre ve Türkiye arasında bölgeler ve disiplinler-arası tamamlayıcı bir işbirliği yaratılması amaçlanmaktadır.

Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcılar:
OSTIM Organize Sanayi Bölgesi
OSTİM Firmaları,
İsviçre KOBİleri

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK

Proje Bütçesi: 300.000 Euro, (FP7 Lead Era programı desteği)

Proje Sonuçları: 

ECOMANINDUSTRY projesi farklı fabrikaların işbirliği ile oluşan üretim süreçlerinde toplam eko-verimliliği artırmayı hedeflemektedir.
Bu yaklaşımda bir sanayi sürecin atıklarını Ürün Olmayan Çıktıları (ÜOÇ) potansiyel olarak başka bir sanayi sürecine girdi olarak aktararak tüm sistemin ÜOÇ’lerini (non-product output) azaltmak için temiz üretim kavramını (tek sürecin verimliliği üzerinde odaklanarak) sanayi ekolojisi ile (belli bir alanda sistemik kaynakların verimliliği üzerinde odaklanarak) birleştirilecektir.