CNC Programcısı ve Operatörlüğü Projesi

CNC Programcısı ve Operatörlüğü Projesi

Başlangıç-Bitiş Tarihi: Eylül 2007 - Aralık 2007

Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcılar: 18-30 Yaş arası genç işsizler

Destekleyen Kurum: Dünya Bankası, İŞKUR

Bütçesi: 65.000,00 TL

Proje Sonuçları:

  • 29 işsiz gence CNC Operatörlüğü alanında mesleki eğitim verilmiştir.
  • Başarılı olan katılımcıların % 50’sinin istihdam edilmesi sağlanmıştır.
  • Sanayi Bölgesinin ilgili alanda nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulmuştur.