Bir Bilge Bin Bilge Projesi

Bir Bilge Bin Bilge Projesi

Başlangıç-Bitiş Tarihi: Temmuz 2013 – Nisan 2014

Hedef Gruplar ve Nihai Faydalanıcılar: Mesleğinin duayeni kabul edilen, aktif is yaşamını emekli olarak sonlandırmış, gönüllü olarak KUHS’ne dahil olmak isteyen kıdemli uzmanlar, OSTIM OSB’de değişik sektörlerde faaliyet gösteren isletmeler, İsletmelerde tespit edilecek, belirli alanda bilgi ve deneyimi olan çalışan kıdemli uzmanlar, usta öğreticiler, ustabaşları vb, KUHS'nden yararlanacak KOSGEB,TÜBITAK vb. meslek kuruluşları

Destekleyen Kurum: Ankara Kalkınma Ajansı

Proje Bütçesi: 219.890,00 TL

Proje Sonuçları:

  • 1000 işletmede birebir görüşmeler/anket yapılarak süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ve bunların çözümüne ilişkin kimlerden yardım aldıkları tespit edilmiştir.
  • Proje kapsamında gönüllü olarak yer almak isteyen 10 uzman / bilge ile alanlarının püf noktalarına ilişkin aktarımlarda bulundukları kısa video çekimleri yapılarak proje web sitesinde yayınlanmıştır.
  • Bilge başvurularının ve firma taleplerinin online olarak alıp eşleştirilmesine imkan veren www.birbilgebinbilge.com web portalı ve yazılımı hazırlanmıştır.
  • Proje merkez yapılanması oluşturulmuştur.
  • Projenin tanıtımı ve duyurusunun yapılması doğrultusunda bilgilendirme ve basın toplantısı gerçekleştirilmiştir.
  • Bilge/uzman ve firma yöneticilerinden oluşan 26 kişilik katılımcı gruba proje kapsamında 12 saat süre ile Eğitici Eğitimi verilmiştir.
  • 3 firmada web portalı üzerinden gerçekleştirdikleri başvuru doğrultusunda sistem üzerinden uzman/bilge eşleştirmesi yapılarak yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik pilot uygulama gerçekleştirilmiştir.