Ostim Vakfı Hakkında

OSTİM VAKFI

1993 yılında bölgesel ve sektörel kalkınma hedefleri çerçevesinde;

• Üyeleri arasında içtimai yardımlaşmayı gerçekleştirmek, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin kurulmasını, geliştirilmesini, teknolojik yapı ve üretimlerinin yurt ekonomisine katkıda bulunmasını teminen çağdaş düzeye yükselmesini desteklemek, vasıflı ve teknik işgücü temini amacıyla eğitim çalışmaları yapmak,

• Vakıf gelirlerini artırmak, tarım, sanayi ve ticaret sahalarında işletmeler kurmak ve bunları çalıştırmak, kurulmuş olan işletmeleri kiralamak, işletme haklarını devralmak,

• Vakfın amacının gerçekleştirilmesi amacı ile konferanslar, seminerler, fuarlar ve toplantılar düzenlemek, düzenlenen bu organizasyonlara katılarak sınai ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, Vakfın amaçlarına uygun her türlü basım ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu maksatla olan her türlü faaliyetlere destek olmaya çalışmak, sağlık ve sosyal güvenlik tesisleri kurmak işletmek, ortak olmak, işbirliği yapmak, yardım sandıkları oluşturmak,

• Üyelerine ölüm tazminatı, kaza geçirenlere ve felakete uğrayanlara uğradıkları zararı telafi etmek maksadıyla her türlü yardımda bulunmak,

• Üyelerin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin kuruluş ve gelişmelerini sağlamak ve mağdur olmuş işletme sahiplerine bilgi ve maddi (kredi vermek, bağışta bulunmak gibi) yardımlarda bulunmak,

 

• Veri Tabanı ve bilgi bankası oluşturmak, Araştırma Geliştirme birimi (ARGE), danışmanlık ve ihtisas merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri/teknoparklar, pazar araştırma, yatırım yönlendirme, kalite – kontrol merkezleri, ortak kolaylık atölyeleri, irtibat mühendislikleri, test ve analiz laboratuvarları, bilgi iletişim merkez ve hatları kurmak, işletmek, kurulmuş olanları devralmak, kiralamak, işletme haklarını almak ve bunu üyeleri ile işletmelerin kullanımına açmak,

• İşletmelerin ihtiyaç duyacağı kalifiye eleman ve çırakların yetiştirilmesi için eğitim ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek, bu amaca yönelik eğitim kurumları orta, lise, yüksek okul, ileri teknoloji enstitüsü, fakülte, üniversite ve yardımcı kuruluşlar gibi her türlü düzeyde okullar, eğitim öğretim kurumları kurmak, devralmak, işletmek, eğitim programları düzenleyen üniversite ve yurtiçi, yurtdışı kuruluşlar ile işbirliği kurmak, gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı eğitim bursları ve kredi vermek, eğitime yönelik araç ve gereçleri temin etmek, bağışlamak,

• Vakıf Mensubu, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin çalışan ve yöneticilerin her türlü sosyal güvencelerini sağlamak, hayat standartlarını çağdaş ihtiyaçlara uygun şekilde korumak ve geliştirmek

amacıyla, OSTİM Kooperatifi tarafından kurulmuştur.


"OSTİM Vakfı Tüzüğü" için tıklayınız.

 

KURUCULAR KURULU                                    YÖNETİM KURULU                                     DENETİM KURULU

ORHAN AYDIN                                                  ORHAN AYDIN                                             ARİF SAMİ İMAMOĞLU
MEHMET ARSLAN                                            SITKI ÖZTUNA                                             SÜLEYMAN ESER
SITKI ÖZTUNA                                                  MUSTAFA KORKMAZ                                  MEHMET TEZEL
RECEP PEKER                                                 MEHMET ZEKİ SAYIN
DURMUŞ IRKILATA                                          MEHMET ALİ BULUT
MUSTAFA FİDAN                                              BEHZAT ZEYDAN
MUSTAFA KORKMAZ                                       RECEP PEKER
ARİF SAMİ İMAMOĞLU
EKREM TAMER
MEHMET ZEKİ SAYIN

                                                                           OSTİM VAKFI ÜYELERİ                                                                                                    

ORHAN AYDIN                                                  EKREM TAMER                                          ADEM ARICI
MEHMET ARSLAN                                            MEHMET ZEKİ SAYIN                                ABDULLAH ÇÖRTÜ
SITKI ÖZTUNA                                                  HACI HASAN TANRIÖVEN                        GÜLNAZ KARAOSMANOĞLU
RECEP PEKER                                                 BÜNYAMİN KANDAZOĞLU                        ÜMİT GÜÇLÜ
DURMUŞ IRKILATA                                          HAMZA AKCA                                             MEHMET TEZEL
MUSTAFA FİDAN                                              MEHMET ALİ BULUT                                 ERKAN GÜRKAN
MUSTAFA KORKMAZ                                       AHMET RIZA BALIM                                  BEHZAT ZEYDAN
ARİF SAMİ İMAMOĞLU                                    SÜLEYMAN ESER                                     HALİL TOKEL
                                                                           EMRE SEZER

 

                                                                                   OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜD.
                                                        S.S. OSTİM KÜÇÜK SAN. SİT. YAPI KOOPERATİFİ
                                                         OSTİM PROJE GELİŞİM EĞT. VE DAN. HİZM. A.Ş.
                                                                 OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞL. A.Ş.