OSTİM Teknik Üniversitesi

 

 

KURULUŞ AMACIMIZ

‘’Bölgemiz ve ülkemizin endüstriyel kalkınması amacıyla faaliyet gösteren vakfımız;

günümüz ve geleceğin gelişen istek ve ihtiyaçları doğrultusunda

başta eğitim, istihdam, araştırma-geliştirme olmak üzere yenilikçilik, teknoloji transferi, girişimcilik, sektörel ve bölgesel kalkınma modelleri gibi faaliyetlerinin

bilimsel kurumsal bir yapı içinde yürütülmesinin

daha rekabetçi ve sürdürülebilir olacağı düşüncesi ile,

vakfımızın maddi ve manevi birikim ve değerleriyle buluşturularak ülkemizin bilim ve teknoloji yetkinliğinin artırılmasında etkin ve özgün bir kurum oluşturmak hedefiyle

OSTİM Teknik Üniversitesini

kurma kararı almıştır” 

 

ÜNİVERSİTEMİZİN HEDEFLERİ

İş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir işbirliği içinde;

Özellikle İleri İmalat Sistem ve Teknolojileri alanında, öğrencilerine uluslararası yeterlilikte üst düzey eğitim, araştırma ve uygulama altyapı ve imkanı sunan,

Rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, milli ve insani değerleri özümsemiş, tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci, üstün nitelikli bireyler yetiştiren,

Ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin arttırılmasında etkin rol oynayan,

Özgün proje ve çözümler üreterek ülke ve bölge kalkınması için çalışan bir üniversite olmak.

 

ÖNCELİKLERİMİZ/İLKELERİMİZ

Öğrenci odaklılık

Nitelikli akademik kadroMezuniyet öncesi pratik tecrübe
- Firmada Uygulamalı Eğitim
- Sanayinin sorunlarına yönelik son sınıf projeleri

Kalite düzeyi yüksek bir lisans eğitiminin yanında sanayinin ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir ön lisans eğitimi

Gelişmiş uygulamalı eğitim teknolojileri
- Güçlü laboratuar ve atölye altyapısı
- Laboratuvarda eğitim

Etkin burs sistemi: Nitelikli öğrenci

Güçlü yabancı dil

Uluslararası Akreditasyon (Bologna, ABET, MÜDEK)

Kamu ve iş dünyası ile proje odaklı etkin işbirliği

Girişimcilik kültürü

 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölüm Seçme Yada Bölümler Arası Geçiş İmkanı

Yüksek Bursluluk Oranı
- Başarı Bursu - Diploma Bursu - Akademik Başarı Bursu - Şehit Çocukları Bursu
- Sporcu Bursu - Ostim Ailesi Bursu - 2. Kuşak Sanayici Bursu - Sosyal Girişimci Bursu
- Meslek Lisesi Bursu

Çift Ana Dal/Yan Dal İmkanı

Uluslararası Değişim Programları

Gelişmiş Laboratuar ve Uygulama Altyapısı

Her Dönem Öğrenciye Özel Staj- Bir Yarı Yıl Staj/Çalışma

Serbest Garaj/Atölye Altyapısı

Kariyer Merkezi – Özgeçmiş/Özgelecek Öğrenciye Özel Kariyer Gelişim Rehberliği

 

EĞİTİM ÖĞRETİM (HAZIRLIK)

Sanayi ve Teknoloji Tarihi Dersi

Girisimcilik Dersi / Girisimci Vergi Numarası (Son sınıfta koyulan bir dersle notlandırılacak)

Proje Yönetimi Dersi

Teknoloji Hazırlık (Akıllı Cihaz, 3D Tasarım, Kodlama, Web Tasarımı = STEAM)

İnovasyon ve Tasarım Becerileri Dersi

OSTİM Radyo İçerik ve İşletme / Üniversite içi alanların işletilmesi (kantin, kütüphane, yemekhane, atölye vb)

Ortak Garaj /Ortak Atölye Kullanımı (Proje Geliştirme)

OSTİM Teknopark Kuluçka Merkezi ve İşbirliği İmkanları

Mesleki Teknik Eğitim Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi ile Ücretsiz Ek Beceri ve Sertifikalar

Sektör Eğitimleri (Küme Oryantasyonları, Sektör Tanıma (8 Küme, 6 Teknopark, Sektörel STK ve Kamu İsbirligi Agı)

Milli Projelerde Görev ve Staj /Sektör Problemlerine Yönelik Yarışmalar / Büyük Fuarlara Ücretsiz Katılım ve Ziyaret

Yatırımcı / Fon Eşleştirmeleri (OSTİM Vakfı, OSTİM Yatırım)

 

İŞ DÜNYASI İLE İŞBİRLİĞİ

Güçlü İletişim ve İstişare-İhtiyaç Belirleme

Milli İhtiyaçlar İçin İşbirliği ve Ortak Projeler

Ortak Kariyer ve İstihdam Planlama

Ortak Müfredat Belirleme ve Uygulama Altyapısı

Yarı Zamanlı Uzman Akademisyen ve Öğretim Görevlisi İşbirliği

İstihdam Garantili Burs

Ar-Ge ,Proje İşbirlikleri

Sürekli eğitim Merkezi İşbirliği

Sürekli Teknik Eğitim Merkezi İşbirliği

Bitirme Projeleri İşbirliği

Deneyim Aktarımı-Mesleki Sektörel Farkındalık Çalışmaları

Sektör ve Alan Odaklı Yarışma Tasarımı
 

 

MÜTEVELLİ HEYETİ